aimagazine
Vedec roka SR 2019
13. Jul. 2020 | autor: Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EURO ING, foto CVTI, Bratislava
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.


Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v júni v Moyzesovej sieni  Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za účasti významných osobností slovenskej vedy, techniky, vzdelávania a praxe. Ako pri tejto príležitosti zdôraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov vystupuje do popredia aj v súvislosti s prekonaním koronakrízy „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť k tomu, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe,“ vyhlásil šéf rezortu školstva.

Ocenenia v súťaži Vedec roka SR 2019 získali:

Kategória: Vedec roka SR 
RNDr. Peter Skyba, DrSc. 
Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Centrum nízkych teplôt, Košice. Ocenenie sa udeľuje za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

Kategória: Mladý vedecký pracovník
RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., 
Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ocenenie sa udeľuje za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Kategória: Inovátor roka
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ocenenie sa udeľuje za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

Kategória: Technológ roka
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 
Ústav technologického a materiálového inžinierstva, Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach. Ocenenie sa udeľuje za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

Kategória: Osobnosť medzinárodnej spolupráce
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenenie sa udeľuje za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.


Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 sú dostupné na webovej stránke www.ncpvat.sk   v sekcii  Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených sú na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).  


Na fotografii: laureáti súťaže Vedec roka SR 2019, zľava:  Peter Skyba, Emil Spišák, Dušan Galusek, Ján Híveš, Cyril Rajnák
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 5/2022 vyšiel 3.11.2022
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 6/2022 vyjde 5.12.2022
Uzávierka podkladov 21.11.2022
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0259 s.