aimagazine
SARIO spája slovenské firmy so svetom - ONLINE!
28. Oct. 2020 | autor: Sario
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) okamžite zareagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 a ešte na jar preniesla svoje aktivity do online priestoru. Na základe pozitívnej odozvy podnikateľov a v zmysle  aktuálnych nariadení, agentúra zrealizovala 21. októbra 2020 svoje každoročne najväčšie medzinárodné business-to-business podujatie – Slovenskú kooperačnú burzu po prvýkrát ONLINE.


Podujatie online prepojilo 102 relevantných zástupcov firiem a inštitúcií z rôznych odvetví z 23 krajín sveta, ktorí napriek aktuálnym podmienkam značne obmedzujúcich možností cestovania získali  možnosť ponúknuť alebo získať prístup k novým technológiám, nástrojom, riešeniam, výrobkom či službám, prípadne mohli predstaviť svoje inovatívne nápady a hlavne nájsť svojich nových obchodných partnerov zo Slovenska alebo zo zahraničia v rámci vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. 
Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR, v rámci otvorenia podujatia zdôraznil, že „firmy musia byť inovatívne počas celej svojej existencie a možno práve v takýchto ťažkých časoch, keď dochádza k veľkým zmenám, tak treba byť ešte viac inovatívnejší, pretože, ak toto niekto zanedbá, tak na to doplatí.“ Tiež podporil myšlienku rozšírenia budúcich podujatí aj do on-line prostredia: „Veľmi dúfam, že budúci rok to bude tak, ako to bývalo štandardne, ale pozdáva sa mi myšlienka, ktorú načrtol pán Šimončič. Keď už je podujatie takto zorganizované, neopustiť on-line verziu a ponúknuť ku klasickej verzii dodatočne i online účasť, to je podľa mňa dobrý nápad, ako ešte rozvinúť Slovenskú kooperačnú burzu.“
Okrem načrtnutia možnej budúcnosti podujatia Róbert Šimončič, generálny riaditeľ agentúry SARIO povedal, že „Slovenská kooperačná burza je relevantnou platformou spájajúcou akademickú obec, vedu, výskum, vývoj a firmy. Som presvedčený, že prispieva k napĺňaniu inovačného potenciálu Slovenska a právom patrí k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva hospodárstva SR.“

Sprievodná konferencia aj pre verejnosť
Sprievodnú odbornú konferenciu, zameranú na inovácie, vodíkové technológie, riešenia krízových situácií počas pandémie a nové príležitosti pre firmy vo vesmírnom a leteckom priemysle priniesla agentúra nielen  účastníkom podujatia, ale zároveň ju sprístupnila i širšej verejnosti prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach, či odberateľom Newslettra SARIO.
Inovačný potenciál Slovenska bol v popredí druhého (Ako zvládať krízové situácie) aj tretieho (Sky is not the limit: Ako slovenské firmy nachádzajú nové obchodné príležitosti vo vesmírnej ekonomike) diskusného panelu konferencie, ktoré prezentovali inovačné a diverzifikačné služby SARIO prostredníctvom priamych skúseností firiem. Cieľom týchto služieb SARIO je zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských firiem zavádzaním inovatívnych riešení (Industry 4.0) v existujúcich prevádzkach a diverzifikáciou výroby smerom k vysokotechnologickým sektorom ekonomiky.
Slovenská kooperačná burza ONLINE sa mohla uskutočniť nielen vďaka podpore a spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, ale aj vďaka dlhoročnému generálnemu partnerovi Československej obchodnej banke (ČSOB). Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov ČSOB vo svojom príhovore zdôraznil úlohu finančného sektora pri riešení dôsledkov pandémie COVID-19: „Od toho, ako súčasnú krízu zvládnu podniky a zamestnávatelia, sa budú odvíjať aj nálady v našej spoločnosti. A od toho samozrejme závisí aj to, ako dlho bude zotavovanie trvať. Samozrejme, nezastupiteľnú úlohu v celom tomto procese má aj finančný sektor. Plne si uvedomujeme našu úlohu nie len v oblasti financovania, ale veľmi dôležitého poradenstva. Či už pri expanzii na nové trhy v zahraničí, ale aj doma, v oblasti akvizícii alebo nástupníctva.“ 

Slovenská kooperačná burza poskytla počas 14-tich ročníkov možnosť  spojenia a spolupráce už viac ako 2 700 slovenským a zahraničným účastníkom. Agentúra SARIO tento rok zareagovala rýchlo a efektívne i na meniace sa globálne podmienky a dokázala i v novej forme prepojiť potenciálnych slovenských exportérov so zahraničím a zároveň prezentovať potenciál slovenskej ekonomiky a najmä slovenských technologických firiem.

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2023 vyšiel 6.7.2023
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2023 vyjde 8.9.2023
Uzávierka podkladov 24.8.2023
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0298 s.