aimagazine
Spoľahlivosť na prvom mieste
04. Feb. 2019 | autor: Vlasta Rafajová, foto Formica, s.r.o.
Nitriansku spoločnosť FORMICA netreba predstavovať ľuďom, ktorí sa niekedy – čo i len krátko – zaujímali o oblasť zvárania. Zváračky a v posledných rokoch najmä plazmové rezacie zdroje nitrianskeho producenta sú vychýrené svojou spoľahlivosťou a vďaka tomu žiadané v malých a veľkých strojárskych prevádzkach v celej Európe.

FORMICA spol. s r.o., je na trhu od začiatku roku 1992 a rovnako ako v prípade množstva iných úspešných slovenských firiem aj začiatok jej podnikateľského príbehu by sme mohli nájsť v garáži. Tam sa však podobnosť s inými zároveň aj končí, pretože nájsť ďalšiu výrobno-vývojovú firmu, ktorá funguje v takmer nezmenenej majetkovej štruktúre – so siedmimi spoločníkmi – od svojho začiatku až dnešných dní, teda vyše 26 rokov, by sa asi nepodarilo. 

Ušli pred nekvalitou 
Nitriansky Kovoplast patril v minulom spoločenskom režime k podnikom miestneho hospodárstva. Znamenalo to, že mal množstvo rôznorodých prevádzok (v tomto prípade 33, v ktorých pracovalo dovedna 1000 ľudí) združených pod jednou organizáciou. V Kovoplaste tak bola napríklad prevádzka na výrobu nábytku, prívesných vozíkov, ale aj výroba zváračiek a neskôr aj plazmových rezacích zariadení. Po zmene režimu keď sa Kovoplast mal spojiť s talianskou firmou FRO Saldatura, osem vývojárov a konštruktérov – čerstvých tridsiatnikov – sa rozhodlo odísť z podniku v podstate zo dňa na deň. „Taliani chceli, aby sme vyrábali jednoduché, zastarané zváračky, pritom už vtedy Kovoplast vyrábal a dodával zváračky do náročných výrob v zbrojárskych fabrikách, ale napríklad aj do ruského Permu, kde sa vyrábali letecké motory. Zváračky z Kovoplastu jednoducho mali svoju úroveň. V podniku fungoval vývoj v tejto oblasti a plazmové rezacie zariadenia vyrábal dokonca ako prvý v Československu. Vedeli sme, že Talianom nejde o rozvoj, ale o získanie obchodnej siete Kovoplastu,“ objasňuje dôvody odchodu v roku 1991 jeden zo zakladateľov a spolumajiteľov FORMICA, s.r.o., Tibor Szöllösi. Čas ukázal, že odídenci mali pravdu. Spoločná slovensko-talianska firma síce ešte nejaký čas fungovala, ale neskôr zanikla. 
FORMICA tím sa tak ocitol garáži otca T. Szöllösiho, kde postavil svoju prvú zváračku. Keď ju predali, z utŕžených peňazí kúpili materiál na ďalšie dve a takto krok za krokom rástli. O tom, že to nebolo práve jednoduché obdobie vypovedá fakt, že chlapi – živitelia rodín – rok nenosili domov žiadne peniaze. „Ale vydržali sme,“ pragmaticky sa vracia v čase T. Szöllösi. 

Prelomový FORMIGCUT 
Aby sa neznáma firma dostala do povedomia, potrebovala na seba pritiahnuť pozornosť. Podarilo sa jej to vývojom a výrobou unikátneho stroja. „Našou pýchou v začiatkoch podnikania bol kombinovaný stroj FORMIGCUT 40, ktorý dokázal zvárať aj rezať, čiže v jednom zariadení bola zváračka aj plazmová rezačka, dve protichodné technológie – spájanie a delenie kovov – stačilo len prepnúť gombík do príslušného režimu. Chodili ho k nám nakupovať Rakúšania, predávali sme ho všade v okolitých štátoch, nikto takýto stroj nemal. Nebol určený do ťažkej výroby, ale skôr do menších zámočníckych dielní (v tom období rástli ako huby po daždi), do údržby. Ním sme sa dokázali odlíšiť, a to bolo prelomové pre etablovanie firmy,“ hovorí T. Szöllösi a dodáva, že dodnes takýto stroj nikto okrem FORMICY neponúka. 
Hoci zváračky vyrábalo aj v tom čase množstvo iných firiem, tie nitrianske sa odlišovali. „Naše boli robustné a stabilné s dobrým servisom. Vždy sme špecializovali na mimoriadne odolné, 500 - 600 ampérové zdroje, s vysokým dovoleným zaťažovateľom, ktoré boli určené pre ťažký strojársky priemysel. Nikdy sme nerobili malé hobby stroje,“ zdôvodňuje spolumajiteľ. Napriek tomu, sú zváračky z FORMICY vyhľadávané aj medzi domácimi majstrami a drobnými podnikateľmi. Dôvodom prečo na najväčšom inzertnom portáli na Slovensku veľa ľudí vyhľadáva práve zváracie zariadenia z Nitry, je okrem ich extrémnej odolnosti a spoľahlivosti najmä servis. „Opravujeme ešte aj najstaršie typy strojov, ktoré sme vyrábali v roku 1992. Nie je to tak, že na náš stroj už nekúpite náhradný diel, lebo už sa nevyrába. Na všetky naše výrobky si držíme náhradné diely, stroje aj repasujeme, na našich výrobkoch vieme vyriešiť všetko,“ dopĺňa. 

Vývoj, výroba, servis 
Kvalitný servis vychádza z toho, že FORMICA si za svojimi produktmi stojí v rámci celého ich životného cyklu. Pokrýva vývoj, výrobu i montáž. V rámci firmy, ktorá má dnes 40 ľudí, funguje vlastná päťčlenná vývojová skupina. „Všetko si sami vyvíjame, na to sme najviac hrdí. Máme skupinu vlastných vývojárov a konštruktérov. Jeden kolega celý život ráta transformátory, druhý celý život navrhuje dosky plošných spojov. Do výskumu a vývoja zváračiek a plazmových rezačiek pritom neustále investujeme veľkú časť zisku. Nemôžeme s tým prestať, bez toho by to nešlo.“ Samostatnosť presadzuje FORMICA aj vo výrobe. „Čerpadlo a prevodovku kupujeme hotové, transformátory si dávame vyrábať podľa nášho vlastného predpisu v inej prevádzke, pretože v centre Nitry by sme z ekologického hľadiska takúto výrobu mať nemohli. Plechy si však spracúvame sami, takisto si riešime kompletnú elektroniku vlastnými silami. Dosky plošných spojov si osádzame jednotlivými súčiastkami. Vďaka tomu potom pri servise nevymieňame celú dosku, ale len odletujeme chybnú súčiastku a priletujeme novú. Áno, má to nevýhodu v tom, že kvôli servisu sme sami seba istým spôsobom vlastne skonkurovali, ale pre zákazníka je takáto oprava oveľa výhodnejšia a aj kvôli kvalitnému servisu sa k nám vracajú pri ďalších objednávkach,“ argumentuje T. Szöllösi. 

Príklon k plazmovým rezačkám 
Tradičné zváranie v ochrannej atmosfére CO2 je vo viacerých oblastiach priemyslu na ústupe. V segmente automotive ho už prakticky nemožno nájsť a podobne sú na tom aj iné odvetvia. Presadzuje sa robotické bodové zváranie alebo iné technológie spájania materiálov – nitovanie, lepenie. Ak hovoríme o nových trendoch vo zváraní, potom hovoríme najmä o zváraní netradičných materiálov a pokročilých technológiách, ktoré nemožno zvládnuť štandardnými odbočkovými zváračkami. „Je to tak, zváračky sú na ústupe, je to prirodzený technologický vývoj. Na druhej strane však rastie dopyt po plazmových rezacích strojoch, súhlasí spolumajiteľ firmy a prízvukuje, že ich vývoju sa venujú od samého začiatku. Ročne vo FORMICE vyrobia 20 až 25 plazmových rezačiek na objednávku a na nedostatok práce sa sťažovať nemôžu. „Patríme medzi štyri firmy na svete, ktoré vyrábajú plazmové rezačky k páliacim stolom. Vyrába ich americká, japonská, nemecká firma a my. V konkurencii máme dobré postavenie, máme totiž rovnakú kvalitu ako naši konkurenti, ale nižšiu cenu. Plazmové rezačky nepredávame sami, nositeľom úlohy je dodávateľ páliaceho stola – ten si u nás objedná zdroj a dodá ho spolu so stolom. Sme síce v anonymite, ale to nám nevadí. Rezačky z FORMICY sa tak umiestňujú po celej Európe. Mimoriadne dobre sa predávajú v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku či Grécku. Dôležité je, že všetky firmy, ktoré kupujú naše zdroje vyzdvihujú už spomínaný servisný prístup. 
Ako hovorí T. Szöllösi, postaviť plazmovú rezačku trvá vo FORMICE zhruba päť dní. Nemáme pásovú výrobu, všetko robíme ručne. Ide o špeciálne objednávky, zákazkovú výrobu – čo zákazník potrebuje, to mu postavíme. Aj keď je to manufaktúrna výroba, je vysoko odborná. Rezačky stavia a kompletizuje päť pracovníkov. 
Okrem zváračiek a plazmových rezačiek sa nitrianska FORMICA špecializuje aj na výrobu jednoúčelových zváracích strojov pre veľmi špecifické aplikácie v priemysle, napríklad na zváranie v stiesnených priestoroch v dutinách lodí. 
Na otázku, ako môže firma fungovať so siedmimi rovnakými spoločníkmi 26 rokov T. Szöllösi hovorí, že presný recept nepozná. Faktom je, že všetci spoločníci FORMICY sa poznali z pôvodného podniku. Kompetencie teda nepredstavovali problém, Prirodzene si ich rozdelili podľa toho, kto čo robil na predchádzajúcom pôsobisku. Keď T. Szöllösi hovorí o ich spoločnej firme a doterajšom pôsobení s úsmevom pripomína, že spolu vydržali asi najmä vďaka tomu, že uplatňujú dva princípy. Prvý „žiadna strana, žiadne hnutie“, úplne vylučuje z firmy akúkoľvek politiku. Druhý manželkám spoločníkov zasa zakazuje prístup do firmy. „Všetci to rešpektujeme, osvedčilo sa to,“ uzatvára T. Szöllösi. 

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2023 vyšiel 6.7.2023
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2023 vyjde 8.9.2023
Uzávierka podkladov 24.8.2023
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0145 s.