Seminár Pokročilé technológie obrábania
04. Feb. 2019 | autor: redakcia
Spoločnosť DMG MORI v spolupráci s partnerskými firmami Tungaloy, Haimer a Strojníckou fakultou Technickej univerzity (Sjf TUKE) v Košiciach usporiadala v polovici novembra dvojdňový seminár Pokročilé technológie frézovania. Počas prvého dňa – 14. novembra – sa krátkych prednášok a praktických prezentácií strojov v Prototypovom a inovačnom centre SjF TUKE zúčastnila stovka stredoškolákov a 50 vysokoškolských študentov strojariny. O deň neskôr sa mierne modifikovaného programu seminára, zostaveného predovšetkým odborníkmi z praxe, zúčastnilo približne 50 zástupcov výrobných firiem.

Ako v úvode druhého dňa seminára uviedol prodekan pre pedagogickú činnosť a informatiku SjF TUKE Ján Kráľ, hoci sa Strojnícka fakulta TUKE borí s klesajúcim záujmom študentov – rovnako ako iné technické odbory aj na ďalších slovenských vysokých školách – úroveň štúdia v Košiciach držia na vysokej úrovni. Vypovedajú o tom nielen dosahované výsledky v domácich a medzinárodných súťažiach, ale aj fakt, že po absolventoch školy je na trhu práce obrovský dopyt. Pripomenul, že SjF TUKE disponuje vyspelým technologickým vybavením vo svojich laboratóriách a v Prototypovom a inovačnom centre . „Vďaka tomu sa môžu študenti pod vedením pedagógov zapájať do živých projektov z praxe, tvoriť, a teda nerobiť len práce ,do šuflíka´. To je jedna z ciest, ktorá študentov zaujíma a motivuje ich,“ zdôraznil prodekan Kráľ. Práve v tejto súvislosti  je úzka spolupráca univerzity s firmami veľmi cenná. 

DMG MORI, Tungaloy, Haimer
Riaditeľ DMG MORI Czech Jiří Marek v rámci firemných prezentácií predstavil pobočku japonsko-nemeckého výrobcu DMG Mori, ktorá v ČR a SR predáva ročne 150 až 170 strojov pre obrábanie, sústruženie, frézovanie či oblasť aditívnej výroby v objeme 45 až 50 miliónov eur. Možnosti konkrétnych druhov strojov DMG MORI v oblasti sústruženia predstavil produktový manažér spoločnosti Miroslav Prajer. 

Japonský výrobca nástrojov – spoločnosť Tungaloy vznikla v roku 1929, budúci rok si teda pripomína  svoje 90. výročie. Pobočka Tungaloy v Brne, pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 2007 a ako informoval Petr Galuška, konateľ Tungaloy Czech, s.r.o., začiatkom budúceho roka do jej tímu pribudne nový kolega z Prešova, ktorý sa bude starať práve o východné Slovensko. 
Hoci Tungaloy patrí do zoskupenia IMC Group spolu s firmami ISCAR a Teagutec, má vlastný vývoj nástrojov, či už v oblasti geometrií alebo povlakov. To umožňuje firme produktovo sa odlíšiť od konkurencie a špecializovať sa aj na netypické aplikácie. Práve na osobitosti portfólia sa P. Galuška zameral vo svojej prezentácii. 

Úlohu kvalitného upínania v produktivite obrábania predstavil vo svojej prezentácii Pavel Beniš z nemeckej spoločnosti Haimer. „Až 50 percent celkových nákladov na obrábanie predstavuje čas procesu obrábania. Práve tu sú teda najväčšie možnosti úspor,“ zdôrazňuje P. Beniš a dodáva, že v kontexte: stroj – nástroj – obrobok je efektívne upnutie mimoriadne dôležité, keďže eliminuje časy potrebné na opätovné a opakované upínanie. Pozornosť tiež upriamil na vyvažovanie samotných nástrojov a vyvažovanie nástrojov spolu s upínačom, ktoré je na Slovensku a Česku v porovnaní s Nemeckom často podceňované. Pritom práve pri obrábacích operáciách vykonávaným vo vysokých otáčkach (súčasné moderné stroje) sa miera nevyváženosti môže veľmi negatívne podrážať na kvalite výroby.     

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 4/2019 vyšiel 2.9.2019
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 5/2019 vyjde 4.11.2019
Uzávierka podkladov 18.10.2019
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.1037 s.