aimagazine
Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 2. ročník
15. May. 2019 | autor: Vlasta Rafajová, foto: Milan Kosec
Posledná celosvetová správa o vývoji priemyselnej robotiky vypracovaná v roku 2018 Medzinárodnou federáciou robotiky (IFR) ukázala, že objem predaja priemyselných robotov sa za posledných päť hodnotených rokov zdvojnásobil. Robotika preniká do všetkých oblastí priemyslu a služieb a už dávno sa nespája iba s nadnárodnými koncernmi a globálnymi producentmi, ale významne zvyšuje efektivitu výroby aj v prípade menších producentov. Práve skúsenosti s nasadením robotizovaných pracovísk v slovenských a českých výrobných prevádzkach boli hlavnou témou druhého ročníka konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, 11.apríla v Belej.

Druhý ročník konferencie opäť usporiadali spoločne vydavateľstvá odborných časopisov ai magazine (LEADER press, s.r.o.) a ATP Journal (HMH, s.r.o.). Po skúsenostiach z prvého ročníka (máj 2017, Rajecké Teplice) sa organizátori rozhodli premiestniť podujatie do priestorov hotela Village resort Hanuliak v Belej, ktorý ponúkal popri skvelom zázemí a atraktívnom prostredí aj väčšie priestorové kapacity. Tie sa opäť podarilo naplniť až „na hranu“. „Naše očakávania boli znova nakoniec prekonané, záujemcov o partnerstvo z radov prezentujúcich sa firiem, ako aj jednotlivcov o samotnú účasť na konferencii, bolo toľko, že ani rozšírené kapacitné možnosti nám nedovolili uspokojiť všetkých,“ hovorí šéfredaktorka ai magazine Eva Ertlová. „Znamená to, že tému konferencie sme zvolili dobre a naozaj v podnikateľskej sfére rezonuje. Teší nás, že z celkového počtu približne 170 ľudí, ktorí sa na konferencii v Jánošíkovom kraji zišli, bolo 110 účastníkov, najmä zástupcov malých a stredných podnikov zo Slovenska a Českej republiky,“ vysvetľuje.
„Konferenciu sme aj tento rok zamerali na malé a stredné podniky, pretože sú ťažiskové pre celú ekonomiku. Chceli sme, aby aj malé a stredné podniky mali možnosť zoznámiť sa s tým, čo je práve aktuálne v tejto oblasti a čo im môže pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť, či už na domácom alebo zahraničnom trhu. Aby získali praktické informácie, inšpirovali sa tými, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti a mohli preniesť poznatky aj do svojich firiem a výrobných prevádzok. Myslím, že sa nám to podarilo,“ dopĺňa šéfredaktor časopisu ATP Journal Anton Gérer.

Smer konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov...


Praktické príklady aj panelové diskusie
„Tento ročník konferencie bol špecifický v tom, že sme sa zamerali na konkrétne príklady komplexných robotických pracovísk vo výrobných podnikoch. Dôraz sme kládli na to, aby robotické pracoviská neprezentovali účastníkom konferencie iba ich dodávatelia – výrobcovia robotov, ale aby odzneli aj skúsenosti firiem, v ktorých boli robotické pracoviská realizované, prípadne systémových integrátorov, ktorí pomáhali s konkrétnou implementáciou robotov do výroby. Myslím si, že práve takéto príklady s reálnymi skúsenosťami, sú pre firmy, ktoré nad zavádzaním robotov do výroby uvažujú zaujímavé a zároveň je takýto referenčný príklad aj výbornou formou prezentácie pre výrobcov a dodávateľov robotov,“ vysvetľuje E. Ertlová.
Program aktuálneho ročníka konferencie organizátori zostavili tak, aby počas neho odznelo čo najviac relevantných a užitočných informácií. Okrem prezentácií ôsmich hlavných partnerov (takmer všetkých významných výrobcov a dodávateľov robotov pôsobiacich na našom a českom trhu) zaradili do celodenného maratónu výmeny skúseností aj dve hodinové panelové diskusie, príspevok zástupcu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré nad konferenciou prevzalo záštitu, zástupcu agentúry SARIO a takisto zástupcu Národného centra robotiky (NACERO). 
Ako vo svojom príspevku uviedol Jozef Rodina z Národného centra robotiky, orientácia na malé a stredné podniky je dôležitá, keďže práve tie sú pri zavádzaní inovácií v nevýhode, a najmä z dôvodu nedostatku voľných finančných prostriedkov, potrebujú pomoc vo väčšej miere. Doplnil, že hoci  o inováciách nemá povedomie ešte veľa MSP, na druhej strane je množstvo takých, ktoré sa ich snažia zavádzať a získavať informácie o inovatívnych riešení z hľadiska robotiky.

Konferenčné priestory Village resort Hanuliak zaplnili účastníci konferencie do posledného voľného miesta.


Podľa generálnej riaditeľky Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiovej sa dajú malé a stredné podniky z hľadiska inovácií rozdeliť do dvoch skupín. „Na jednej strane sú veľmi aktívne firmy, ktoré sa na to určitým spôsobom strategicky pripravujú. Pretože si uvedomujú, že ak tak neurobia, strácajú konkurenčnú výhodu a konkurencieschopnosť. A potom sú podniky, ktoré nabiehajú na digitalizáciu pomalším tempom. Často to ešte nevnímajú ako príležitosť na zlepšenie výrobných procesov a konkurencieschopnosti, ale skôr ako hrozbu. Práve z toho dôvodu je úlohou ministerstva hospodárstva zabezpečovať osvetu, lebo je to dôležité v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“ podotkla Letašiová. Na konferencii prezentovala Akčný plán inteligentného priemyslu SR. „Vznikol ako odozva na požiadavky priemyslu, pričom obsahuje 35 opatrení z oblasti výskumu a vývoja, inovácií, vzdelávania, trhu práce, normotvorby, štandardizácie, ale aj bezpečnosti zosieťovaných systémov IT. Zamerala som sa hlavne na tie, ktoré môžu výrazným spôsobom pomôcť pri zavádzaní digitalizácie a implementovaní inovatívnych riešení. A to je zosieťovanie aktérov inteligentného priemyslu – spolupráca medzi priemyselnými podnikmi, vedecko-výskumnými inštitúciami a akademickou obcou,“ vysvetlila Letašiová. 

V rámci konferencie bol tiež vytvorený prezentačný priestor pre hlavných partnerov a partnerov podujatia, kde mohli vystaviť a prezentovať ukážky svojho výrobného portfólia, venovať sa networkingu, nadväzovaniu nových obchodných kontaktov, alebo len neformálnym priateľským rozhovorom.

Všetkým hlavným partnerom, partneromi všetkým návštevníkom ďakujeme za podporu aj účasť na podujatí.
Viac fotografií a video z podujatia nájdete na: http://www.automatizacia.sk/konferencie/robotika.html?page_id=24625

Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová v rámci prezentácie Akčného plánu inteligentného priemyslu SR predstavila aj konkrétne výzvy na implementáciu inovatívnych riešení, vďaka ktorým môžu MSP získať finančnú podporu až do 300 000 eur.


Jozef Rodina z Národného centra robotiky prezentoval celoeurópsku sieť digitálnych inovačných centier DIH2 . Zatiaľ je v sieti, ktorá sa začala realizovať v januári tohto roka aj s podporou EÚ, zapojených 26 centier. Ambíciou je rozvinúť ju na 170 centier naprieč celou Európou a pomôcť MSP pri zavádzaní efektívnych robotických riešení a inovácií v rámci pružnej výroby.

Tomáš Richnavský  z FANUC Slovakia, s.r.o. využil svoj prezentačný čas na predstavenie rovno dvoch príkladov úspešného nasadia robotov FANUC - vo výrobe automobilových komponentov v spoločnosti Služba Nitra a takisto vo výrobe kovových komponentov technológiami práškovej metalurgie a vstrekovaním  kovových práškov v spoločnosti Gevorkyan.

V dotazníkovom prieskume spokojnosti účastníkov konferencie získala prezentácia obchodného riaditeľa spoločnosti Universal Robots Pavla Bezuckého zameraná na bezpečnosť v kolaboratívnych robotických aplikáciách najvyšší počet bodov. Niet sa čo čudovať, jej autor vo svojom príspevku zosumarizoval všetky relevantné legislatívne aj technické bezpečnostné normy na celosvetovej úrovni a poskytol tak naozaj komplexný prehľad toho, čo treba vziať do úvahy pri spolupráci robota a človeka.

Prvá panelová diskusia  bola zameraná na prínosy a najlepšie skúsenosti z praxe pri zavádzaní robotických pracovísk i fakt ako robotika prispieva k zlepšovania ekonomických výsledkov podniku  - výhody robotiky – presnosť, opakovateľnosť, produktivita, výkon a náhrada nedostatku pracovných síl. Účastníci panelovej diskusie zľava: Maroš Černý, spoluzakladateľ spoločnosti, Rossum Integration, s.r.o.; Maroš Mudrák, vedúci oddelenia špeciálnych robotických aplikácií, MATADOR Automation s.r.o., Milan Raček moderátor konferencie; Peter Pagáč, vedúci inšpekčného orgánu, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Dávid Gurčík, produktový manažér, divízia robotiky, MTS spol. s r. o.

Jozef Tomaško zo spoločnosti KUKA prizval do svojej prezentácie „KUKA v praxi“ zástupcu systémového integrátora – Jozefa Rusnáka z firmy Matador Automation, s ktorou KUKA dlhodobo spolupracuje pri implementácii robotov. Predstavili prvú integráciu kolaboratívnej robotiky v rámci skupiny Volkswagen Group pri výrobe automatickej prevodovky v českom závode vo Vrchlabí a integráciu priemyselného robota KUKA Agilus  pri manipulácii so sklenými pohármi v slovenskom sklárskom výrobnom závode v Lednických Rovniach.

Dvojica Jakub Vavrečka z Valk Welding a Kamil Kubeša z BenekovTerm, s.r.o. zostavila prezentáciu o nasadení zváracích robotov vo výrobe moderných ekologických kotlov na tuhé palivo formou rozhovoru. Vďaka neformálnosti a pohotovým vtipným reakciám sa obom rečníkom dostalo na záver vystúpenia nielen búrlivého potlesku, ale aj druhého najvyššieho hodnotenia prezentácie od účastníkov. Zváracie robotické pracoviská od Valk Welding spoľahlivo fungujú v BenekovTerm už niekoľko rokov a preukázateľne pomáhajú výrazne šetriť materiálové a personálne náklady výrobcu kotlov.

Spoločnosť ABB v zastúpení Tomáša Šurina vo svojom príspevku „Ako ABB robotizovalo slovenský priemysel“ ukázala prierez doteraz realizovanými robotickými aplikáciami na Slovensku. ABB sa hrdí skutočnosťou, že má na Slovensku inštalovaných približne 3500 robotov vo vyše stovke firiem, ktoré patria do takmer všetkých odvetví priemyslu: od automotive segmentu cez drevárstvo a nábytkárstvo, stavebníctvo, elektroniku, zlievarenstvo, plasty a gumárenstvo, až po farmaceutický a potravinársky priemysel, pričom spolupracuje s približne 50-kou systémových integrátorov.

Jozef Vojtaško pracuje pre japonskú spoločnosť NACHI Europe GmbH už 16 rokov, od založenia jej pobočky v ČR. Hoci firma NACHI vyrobila prvého vlastného robota v roku 1969, teda presne pred 50 rokmi, poznateľnosť značky u nás je v porovnaní s inými výrobcami robotov o niečo nižšia. Aj preto Jozef Vojtaško hovoril vo svojej prezentácií najmä o produktovom portfóliu NACHI. Mimochodom, ku globálnym zákazníkom NACHI patria napríklad: Toyota Motor Corporation, Mazda Group, Honda Group, General Electric, Rolls-Royce, Samsung, LG aj Apple.

Rudolf Nágl zo spoločnosti YASKAWA CZECH, s.r.o., zacielil vo svojej prednáške na problematiku robotického oblúkového zvárania a aplikácie z tejto oblasti. Pre YASKAWU sú kľúčovými zákazníkmi v tejto oblasti OEM výrobcovia zo segmentu automotive, predovšetkým Tier 1 dodávatelia a tiež výrobcovia strojov. Viacerými videoprezentáciami ilustroval príklady nasadenia robotizovaných zváracích pracovísk práve v automobiloom priemysle.

Spoločnosť S.D.A. s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu výrobcu robotov Kawasaki Robotics. Ako v prezentácii uviedol konateľ S.D.A. Jaroslav Fiľo, mimoriadnou prednosťou Kawasaki je rýchla dostupnosť robotov, kedy možno až 90 percent objednávok na roboty možno uspokojiť do 10 dní. Umožňuje to obchodná stratégia Kawasaki, vďaka ktorej je v centrálnom sklade v Nemecku okamžite dostupných 400 až 500 kusov robotov všetkých veľkostí a typov.

Popoludňajšia panelová diskusia priniesla pohľad na nové trendy a aplikačné oblasti pre robotiku. Jej účastníci zľava: prof. Mikuláš Hajduk, riaditeľ Katedry robotiky, Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, SjF TU Košice;  Juraj Laš, výkonný manažér, CEIT a.s.; moderátor Milan Raček;  Juraj Bielesch, obchodno-technický manažér, BR automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka; Jozef Vereš, obchodný riaditeľ pre Strednú Európu, Photoneo s.r.o.; sa vyjadrili aj robotike ako nástroju riešenia nedostatku pracovnej sily či potrebám vzdelávania v oblasti robotiky.

Konferencia skončila žrebovaním bohatej tomboly. Celkom 17 cien od partnerov, organizátorov i Village resort Hanuliak našlo svojich majiteľov. Účastníci podujatia tak odchádzali bohatší nielen o nové poznatky a skúsenosti, ale aj o hodnotné darčeky.aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 2/2022 vyšiel 10.5.2022
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 3/2022 vyjde 1.7.2022
Uzávierka podkladov 17.6.2022
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0476 s.