aimagazine
Valné zhromaždenie Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) v roku 2021
15. Jul. 2021 | autor: SPK
Každý rok sa schádzajú predstavitelia plastikárskych firiem, škôl a ostatných organizácií zo sektora spracovania plastov a pridružených odvetví, aby si vymenili informácie a novinky zo svojho fungovania. Nezastavili ich ani obmedzenia a opatrenia, ktoré v súvislosti s COVID 19 ľudí skôr rozdeľujú, ako spájajú. Aj roku 2021 vytvorili na zasadaní valného zhromaždenia príjemnú atmosféru a v „hybridnej forme“ umožnili zapojiť sa aj tým zástupcom členov SPK, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť prezenčne.


Viac ako 26 účastníkov prezenčne a piati účastníci on-line z 21 firiem, si vypočuli prehľad kľúčových aktivít, na ktorých členovia SPK participovali v roku 2020. Okrem tých štandardne realizovaných, sa SPK v tomto zložitom období zapájal vo veľkej miere aj do projektových aktivít.  Rozšíril svoje činnosti do spolupracujúcich sektorov (technické textílie, automobilový priemysel), ale snažil sa zapojiť aj do internacionalizačných aktivít.

Svojim úlohám vo vzdelávaní SPK zostal verný najmä pri tvorbe nástrojov pre nábor nových žiakov pre štúdium na SOŠ a pri príprave učiteľov pre experimentálne odbory v oblasti spracovania plastov. Okrem správ a diskusií, vysvetlili kľúčoví predstavitelia SPK aj plán aktivít na obdobie od 2021 až do roku 2023. Je zrejmé, že aktivity a činnosti SPK sú systémové, cielené a dlhodobé. Pripomenuli tiež, že SPK sa nachádza na vzostupe – ohľadom svojich cieľov a výsledkov – a mal by ich procesne obhájiť v certifikácii Silver Label práve v tomto roku. Že klaster a jeho členov, rovnako aj celé odvetvie spracovania plastov, čakajú veľké výzvy sú si všetci vedomí, a to najmä pri schvaľovaní rozpočtu SPK pre obdobie roku 2021. Jednou z dôležitých úloh SPK je do budúcnosti posilňovať inovácie a inovačné aktivity firiem. V tomto zmysle bola preto aktuálne odhlasovaná zmena v štruktúre prezídia SPK.Aj v roku 2021 potvrdili účastníci Valného zhromaždenia SPK, že vedia vytvoriť na svojom zasadaní príjemnú a priateľskú atmosféru podporujúcu aktivitu a diskusie. Tak, ako je už zvykom, po neverejnej časti zasadania valného zhromaždenia SPK, zorganizovali členovia SPK aj odborné podujatie pre seba a širokú odbornú verejnosť. Tento rok bola aktuálnou téma chemickej formy recyklácie, prostredníctvom ktorej možno riešiť problémy s plastovým odpadom. Na podujatí – seminári: „Keď plastový odpad nie je odpad“, ktorý nasledoval po valnom zhromaždení SPK, vystúpilo päť prezentujúcich zo štyroch krajín. Vystúpenia zaujali viac ako 40 účastníkov seminára, ktorí sa zúčastnili buď prezenčne, alebo on-line.Valné zhromaždenie SPK ani tento rok svojou formou, obsahom a následnou odbornou aktivitou nesklamalo. Posilnilo a podnietilo tie firmy a organizácie, ktoré by možno za iných okolností uvažovali o negatívnych zmenách, poukázalo na smery a cesty v sektore, a upevnilo osobné kontakty medzi zástupcami firiem.
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 2/2022 vyšiel 10.5.2022
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 3/2022 vyjde 1.7.2022
Uzávierka podkladov 17.6.2022
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0455 s.