10. máj 2018 Village Resort Hanuliak, Belá

Automatizácia procesov v obrábaní

Konferencia o automatizácii procesov v obrábaní má ambíciu poskytnúť zúčastneným zástupcom výrobnych podnikov nové impulzy na zefektívnenie vlastnej výroby. O najnovšie informácie, poznatky a skúsenosti z reálnej praxe sa podelia špičkoví odborníci zo Slovenska i zahraničia.
Príďte sa inšpirovať praktickými ukážkami najnovších trendov v procesoch obrábania kovov v súvislosti s uplatňovaním konceptu Priemysel 4.0 a dôrazom na zvyšovanie efektívnosti, produktivity a kvality výroby.
TEŠÍME SA NA VÁS

Registrácia

Kolektív vydavateľstva LEADER press a časopisu ai magazine sa rozhodli tento rok pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku, zorganizovať konferenciu Automatizácia procesov v obrábaní, pre výrobné firmy v SR i ČR, ktorým záleží na tom, aby sa udržali v konkurenčnom prostredí, zvyšovali svoje výrobné kapacity, produktivitu a kládli dôraz na efektivitu výroby. Bez automatizácie, robotizácie a digitalizácie to v súčasnosti – a najmä v budúcnosti – nepôjde. Tendencie naznačujú, že kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá už dnes chýba vo väčšine firiem, čaká náročný proces zmeny jej štruktúry. Na jednej strane množstvo manuálnej práce vo firmách ubúda, pretože je nahradzovaná automatizovanými systémami na všetkých úrovniach, na druhej strane rastie význam ľudí s takou kvalifikáciou, ktorá im umožní riadiť a obsluhovať automatizované systémy. O tom, ako sa s problémami popasovať, najmä v oblasti implementácie inovatívnych technológií, sa bude na pripravovanej konferencii hovoriť tiež.

Zameranie konferencie
Prezentačné príspevky konferencie sú zamerané na trendy a vývojové tendencie, implementáciu automatizovaných procesov v celej šírke tematiky obrábania kovov: od obrábacích centier, cez nástrojové vybavenie a softvérovú podporu až po nasadenie robotických systémov, riadenie procesov, meranie a kontrolu či internú logistiku. Nebudú chýbať informácie z tematiky obrobiteľnosti materiálov, energetickej náročnosti a bezpečnosti procesov, vplyvu inovatívnych automatizovaných technológií vo vzťahu k nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Cieľová skupina
Podujatie je určené pre výrobné firmy v SR a ČR, manažment, technológov, konštruktérov a vývojárov, najmä z odvetvia strojárskeho a automobilového priemyslu, ale aj iných súvisiacich odborov.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

80 € bez DPH
  • celodennú účasť na konferencii
  • konferenčné a prezentačné materiály
  • prístup k videoarchívu prezentácií (po konferencii)
  • obed a občerstvenie počas celého dňa
  • zľava na ubytovanie vo Village Resort Hanuliak, Belá
  • bezplatné parkovanie

Program budeme priebežne dopĺňať o konkrétne prezentácie

PROGRAM

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie

AKTUÁLNÍ TRENDY V TECHNOLOGII OBRÁBĚNÍ

Ing. Pavel Zeman, PhD., RCMT ČVUT Praha

OKUMA SMART FACTORY

Ing. Vladimír Žák, Misan, Ing. Milan Riško, PSL, a.s.

NOVÉ KONCEPTY PVD POVLAKOV MITSUBISHI

Dipl.Ing. Ralf Schipotinin, Ing. Dušan Michalovič, Mitsubishi Materials

Prestávka

DMG MORI - AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ

Ing. Miroslav Prajer, DMG Mori Czech

ROBOTY KUKA V APLIKÁCIÁCH AKO OBRÁBACIE STROJE ALEBO ICH OBSLUHA

Ing. Jozef Tomaško, KUKA

INDUSTRY 4.0 - SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ PRO POKROČILOU VÝROBU

Ing. Stanislav Kovanda, Yamazaki Mazak

INOVATÍVNE VÝROBKY - ZÁKLAD PROGRESU VÝROBY

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan SjF STU Bratislava, viceprezident ZSP SR a ZAP SR

Obed

INVESTUJTE A ZARÁBAJTE ROBOTIZÁCIOU

Ing. Martin Hrabčák, FANUC

T-CIMCO ZKUŠENOSTI Z PROPOJENÍ VÝROBY

Ing. František Machara, technology-support

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V PODMIENKACH AKCELERÁCIE UPLATŇOVANIA INOVÁCIÍ

Ján Lešinský

NÁROKY NA UPÍNACIE ZARIADENIA V AUTOMATIZOVANEJ VÝROBE

Ing. František Jantoška, SCHUNK Intec

Prestávka

DIGITAL MACHINING

Ing. Andrej Palovčík, Sandvik

AUTOMATIZÁCIA V PROCESE VÝROBY A KONTROLY

Ing. Ľubomír Sýkora, MCAE Systems

DC 170 – IKONA VŔTANIA

Peter Medveď, Walter Slovakia

Diskusia, tombola a záver konferencie

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
+421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

ai magazine

PhDr. Eva Ertlová
+421 911 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina